Aktivno v šolo – podpora šolam in občinam pri spodbujanju pešačenja in kolesarjenja v šolo

Program Aktivno v šolo je nadaljevanje in nadgradnja več projektov in programov – zlasti programa Zdrav šolar, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje podprt v letih 2015 in 2016 – ki so se v različnih partnerstvih odvijali od leta 2015. Spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev.

V okviru programa sta bila razviti dve krovni aktivnosti spremljane poti v šolo: Pešbus in Bicivlak. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odraslih, obenem pa naredijo nekaj dobrega za okolje. Podoben koncept, le da pot v šolo poteka s kolesom, predstavlja bicivlak. Koncept izvedbe se prilagaja potrebam in okoliščinam sodelujočih osnovnih šol. Organizatorji glede na število in starostno strukturo ter geografsko razpršenost udeleženih otrok pripravijo načrt poti in postaj ter natančen vozni red. Skupine učencev spremljajo prostovoljci, starši ipd.

Spremljana pot v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka prinaša koristi za otroke in okolje, pa tudi za starše, ki so sicer ob pomanjkanju časa obremenjeni z jutranjim razvažanjem in gnečo na cestah.


Foto: Osnovna šola Polzela

Izobraževalnih seminarjev za organizacijo spremljane poti v šolo se je v preteklih mesecih udeležilo že 77 učiteljev. Vse več slovenskih šol prepoznava vsestranske koristi aktivne poti v šolo ter podpira starše in otroke pri zdravi in aktivni hoji v šolo. V času zadnjega Evropskega tedna mobilnosti je bilo takšnih šol že 55.


Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s Pešbusom in Bicivlakom

Zaradi mnogoterih koristi spremljane poti v šolo in z željo, da bi ključne akterje spodbudili k njenemu izvajanju, smo v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, ki nagovarja najpomembnejše deležnike: otroke, starše, šole in lokalne skupnosti (občine). Priročnik odgovarja na vprašanja, kako podati pobudo za spremljano pot v šolo, se povezati s ključnimi akterji, vzpostaviti sodelovanje s šolo ter pobudo izpeljati.

V priročniku bodo koristne nasvete našli vsi, ki bi si želeli spodbuditi aktivno pot v šolo v svojem lokalnem okolju. Podrobna navodila pa so namenjena koordinatorjem Pešbusa in Bicivlaka.

Aktivno v šolo – podpora šolam in občinam pri spodbujanju pešačenja in kolesarjenja v šolo

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse