Delavnica Kakšen turizem bo prispeval h kakovosti bivanja v občini Postojna?

Ob pripravi strategije razvoja turizma v občini Postojna 2018-2023 in zavedanju pomena želja in potreb prebivalcev občine pri oblikovanju skupne turistične identitete Zavod Znanje Postojna, OE Turizem 28. septembra 2017 ob 16.30 uri vabi na skupinski razmislek Kakšen turizem bo prispeval h kakovosti bivanja v občini Postojna?
Podrobnosti o delavnici Najdete v vabilu.

Delavnica Kakšen turizem bo prispeval h kakovosti bivanja v občini Postojna?

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse