Turizem je bil pred izbruhom epidemije sektor z nevzdržno rastočimi izpusti toplogrednih plinov. Večinski delež jih nastane zaradi prevozov. Številne napredne turistične destinacije že zasledujejo ambiciozne cilje zmanjševanja svojih izpustov in tako prevzemajo odgovorno vlogo pri spoprijemanju s podnebno krizo. Pri identificiranju prioritetnih ukrepov in spremljanju njihovih učinkov je merjenje izpustov ključnega pomena.

Umanotera vas v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna vabi na spletni seminar z delavnico

Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?

v petek, 27. maja 2022, od 9. do 10. ure na Zoom-u


Z vami bosta Renata Karba iz Umanotere in Snežana Simič iz Zavoda Znanje Postojna, ki vam bosta predstavili izračun ogljičnega odtisa destinacije zaradi prevozov turistov na primeru destinacije Postojna. Na seminarju boste tudi okrepili svoje znanje na področju uporabe ogljičnega odtisa kot orodja za načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti.

Seminar bo potekal v spletni obliki prek aplikacije Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

Obvezne prijave sprejemamo na povezavi tukaj.

Udeležba na seminarju je zaradi obilice praktičnih informacij še posebej priporočena zaposlenim v destinacijskih organizacijah, ki sodelujejo pri načrtovanju razvoja turizma.

Vabilo najdete tukaj.

Seminar organizira Umanotera v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.