S skupnimi odločitvami za občanom in okolju prijaznejši promet v Škofji Loki

V torek, 5. novembra 2019, se je v veliki sejni dvorani občine Škofja Loka odvijal skupinski pogovor pod naslovom »Kako narediti promet v Škofji Loki občanom in okolju prijaznejši?« Na dogodku je več kot 30 udeležencev razpravljalo o treh ukrepih trajnostne mobilnosti, ki izhajajo iz Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka, in sicer o javnem potniškem prometu, prevozu na klic in kolesarskih povezavah v občini.

Vse več občin se zaveda pomena vključevanja javnosti v načrtovanje ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Tovrstno vključevanje ima namreč za občino številne prednosti. Sledi preprosti logiki, da lahko s povezovanjem in vključevanjem članov skupnosti, ki pripevajo svoje znanje in predloge, pa tudi skrb in pomisleke, presežemo parcialne interese ter ji povežemo v partnerski odnos. Občina na ta način prepozna potrebe in interese skupnosti. S tako oblikovanimi odločitvami se občani lažje poistovetijo, saj so jih pomagali sooblikovati, kar daje odločitvam večjo legitimnosti, članom skupnosti pa večje opolnomočenje. Ukrepi, s katerimi naslavljamo mobilnostne potrebe v skupnosti pa tako naletijo na večje odobravanje in imajo posledično večjo možnost, da polno zaživijo v lokalnem okolju.

Občina Škofja Loka se prednosti vključevanja javnosti v načrtovanje ukrepov dobro zaveda, zato je 5. novembra 2019 v sodelovanju s Focusom, društvom za sonaraven razvoj, in Umanotero organizirala delavnico »Kako narediti promet v Škofji Loki občanom in okolju prijaznejši?«. Namen delavnice je bil z občani preveriti tri ukrepe, ki izhajajo iz Celostne prometne strategije občine. Tako je na delavnici več kot 30 občanov razpravljalo o izboljšanju javnega potniškega prometa in kolesarskih povezav v občini ter o uvajanju ukrepa prevoz na klic.

Zaključki delavnice bodo posredovani odgovornim na občini, hkrati pa bodo tudi podlaga za organizacijo nadaljnih javnih posvetovanj z občani, ki bodo izvedena spomladi 2020.

Delavnica je potekala v okviru programa Dovolj za vse – Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera.

S skupnimi odločitvami za občanom in okolju prijaznejši promet v Škofji Loki

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse