Delavnica o razvoju turizma v Postojni

V četrtek, 28. septembra, je v Postojni v organizaciji Zavoda Znanje (OE Turizem) potekala delavnica na temo razvoja turizma v občini Postojna z naslovom “Kakšen turizim bo prispeval h kakovosti bivanja v Občini Postojna?”. Udeležilo se jo je več kot 50 predstavnikov različnih deležniških skupin (občank in občanov, predstavnikov podjetij, sobodajalcev, turističnih vodičev, civilno družbenih organizacij, razvojne agencije, občine), ki jim turizem predstavlja prispevek k blaginji lokalne skupnosti, priložnost za razvoj in kreiranje novih delovnih mest. Rezultati delavnice bodo upoštevani pri pripravi strategije razvoja turizma v občini Postojna.

Namen delavnice je bil spodbuditi udeležence h kreativnemu in odprtemu razmišljanju o trenutnem stanju in razmisleku o želeni podobi turizma v občini Postojna. Udeleženci so aktivno sodelovali pri identificiranju virov, tipov želenega turizma ter razmišljanju o koristih turizma za lokalno skupnost. 11. oktobra bo v Postojni organizirana še druga podobna delavnica.

Uvodoma je udeležence pozdravil tudi župan Igor Marentič. Poudaril je, da odprte delavnice za pripravo strategije za prebivalce Postojne predstavljajo možnost za soustvarjanje prostora v katerem živijo.

Delavnico so v okviru projekta Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izvedle organizacije Umanotera, PIC in društvo Focus.

Delavnica o razvoju turizma v Postojni

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse