Dovolj za vse »na turneji«: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalnih skupnostih

Maja in junija 2017 smo v Mariboru, Kopru, Kranju, Zagorju ob Savi, Postojni in Ankaranu izvedli delavnice, ki so bile namenjene širjenju razumevanja koncepta skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in njegove relevantnosti za Slovenijo, širjenju dobrih praks, informiranju, mreženju in iskanju priložnosti za konkretne skupnostne projekte v lokalnih okoljih.

V ustvarjalnem okolju so udeleženci delavnic odkrivali razvojne priložnosti v regiji. Skupaj so razmišljali o tem, katere življenjske vire imajo na voljo v svojem okolju in katere razvojne priložnosti iz njih izhajajo. Na delavnicah so v skupinah razvijali konkretne skupnostne projekte, ki bodo – upamo – v bližnji prihodnosti tudi zaživeli.

Delavnic so se udeležili 104 občani in predstavniki občin, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij ter podjetij, ki so jih ocenili kot za lokalne skupnosti zelo dobrodošle, v veliki večini (97 %) pa so jim presegli ali zadovoljili pričakovanja.

 

 

Dovolj za vse »na turneji«: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalnih skupnostih

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse