Kakšen turizem bo vplival h kakovosti bivanja v Občini Postojna – 2. delavnica

V sredo, 11. oktobra, je v Podjetniškem inkubatorju Postojna potekala 2. delavnica z naslovom “Kakšen turizem bo vplival h kakovosti bivanja v Občini Postojna?” Udeležilo se jo je skoraj 30 občank in občanov, delavcev v turizmu, predstavnikov podjetij, civilno družbenih organizacij in lokalnih javnih služb, ki so želeli izraziti svoje mnenje o želenem razvoju turizma v občini in tako sodelovati pri pripravi celostne strategije razvoja turizma v Postojni.

Župan Igor Marentič je uvodoma izpostavil aktualne projekte, ki se izvajajo v občini in mehanizme, s katerimi se zagotavljajo finančne spodbude za delovanje na področju turizma.

Na osnovi izhodišč, ki so nastala na prvi septembrski delavnici, so udeleženci v skupinah s pomočjo moderatorjev oblikovali konkretne usmeritve turističnega razvoja. Rezultati delavnice bodo uporabljeni pri oblikovanju ključnih usmeritev bodoče turistične strategije v občini Postojna.

Delavnico je organiziral Zavod Znanje OE Turizem, izvedle pa so jo organizacije Umanotera, PIC in društvo Focus.

Kakšen turizem bo vplival h kakovosti bivanja v Občini Postojna – 2. delavnica

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse