1. maja, 2017

Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov

Analiza vsebuje pregled možnosti za uvedbo skupnostnih projektov v lokalnih skupnostih na različnih področjih. Predstavlja okvir za identificiranje možnosti izvedbe praktičnih skupnostnih projektov ter priporočil za […]