14. septembra, 2022

Infografika: kako uspešno izpeljati skupnostne projekte?

15. februarja, 2022

Študija Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti

Študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks vsebuje ugotovitve analize koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti ter 19 primerov tujih in domačih praks na […]
17. januarja, 2019

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge

Osnovni namen priročnika je predstaviti korake načrtovanja in vzpostavitve stanovanjske zadruge, pri čemer je izbran model najemne stanovanjske zadruge. (januar 2019)
21. decembra, 2018

Novičnik Dovolj za vse, december 2018

Novičnik je posvečen skupnostnim praksam na področju trajnostne mobilnosti. Ker javni potniški promet v Sloveniji le v manjšem obsegu pokriva potrebe razpršeno poseljenega prebivalstva, je eden […]
8. oktobra, 2018

Novičnik Dovolj za vse, oktober 2018

Novičnik se tematsko osredotoča na skupnostne energetske projekte. Vsebuje dobre prakse zmanjšanja rabe energije in oskrbe lokalnih skupnosti z obnovljivimi viri energije, informacije o pravnih oblikah […]
18. julija, 2018

Novičnik Dovolj za vse, julij 2018

Novičnik se tematsko osredotoča na razvoj podeželja. Vsebuje uspešne primere povečevanja dodane vrednosti značilnih podeželskih proizvodov in življenjskih virov – kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilnih dejavnosti, […]
18. junija, 2018

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, 2. izdaja

Namen vodnika, katerega naslov govori hkrati o obilju možnosti in o dozorelosti časa za spremembe, je prispevati k opolnomočenju lokalnih skupnosti, da prevzamejo aktivno vlogo v […]
14. junija, 2018

Novičnik Dovolj za vse, junij 2018

Novičnik vsebuje predstavitve primerov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki jih je projektna skupina projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri spoznavala v […]
18. julija, 2017

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

Namen vodnika, katerega naslov govori hkrati o obilju možnosti in o dozorelosti časa za spremembe, je prispevati k opolnomočenju lokalnih skupnosti, da prevzamejo aktivno vlogo v […]