18. julija, 2018

Novičnik Dovolj za vse, julij 2018

Novičnik se tematsko osredotoča na razvoj podeželja. Vsebuje uspešne primere povečevanja dodane vrednosti značilnih podeželskih proizvodov in življenjskih virov – kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilnih dejavnosti, […]