15. junija, 2017

Participativni proračun Občine Ankaran

V občini Ankaran so leta 2015 vpeljali institut participativnega proračuna, s katerim so nadgradili demokratične odnose v lokalni skupnosti. Proces soodločanja pri porabi proračunskih sredstev občane […]