21. decembra, 2018

Mladinski participatorni proračun občine Kranjska Gora – SODELUJ

Mladinski participatorni proračun Občine Kranjska Gora ima preprost cilj – mladim omogočiti soodločanje o razdelitvi dela občinskega proračuna. Preko participatornega proračuna so lahko predlagali projekte na […]