21. decembra, 2018

Participativni proračun v občini Renče-Vogrsko

Participativni proračun občanom omogoča, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju občine. Občina Renče-Vogrsko in krajevne skupnosti (KS) Bukovica-Volčja Draga, Renče ter Vogrsko so poleti 2018 prvič izvedli […]