S skupnimi močmi do prvega skupnostnega vrtička na Ptuju

V torek, 26. novembra 2019, se je v predavalnici Ljudske univerze Ptuj odvijal skupinski pogovor »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«. Na delavnici, ki so se je udeležili vrtičkarji, predstavniki društev, zainteresirani občani in predstavniki občine, je beseda tekla o vzpostavitvi prvega skupnostnega vrta na Ptuju. Srečanje, ki ga je otvorila županja Nuška Gajšek, je minilo v sproščenem duhu iskanja odgovora na vprašanje »Kako bi lahko skupnostni vrtovi izboljšali kakovost življenja lokalne skupnosti na Ptuju?«.

Vse več občin z veliko naklonjenostjo podpira urbano vrtnarjenje in se zaveda pomena aktivnega vključevanja lokalne skupnosti v vse faze urejanja področja vrtnarjenja na občinskih zemljiščih. To s seboj prinaša številne prednosti tako za občino kot za lokalno skupnost. Občina na tak način pridobi pomemben vpogled v želje in potrebe lokalne skupnosti, ki tako postane opolnomočen akter v lokalnem okolju. Prav tako pa lahko skupnostno vrtnarjenje preko povezovanja različnih družbenih skupin vodi do večje družbene povezanosti in boljšega počutja v skupnosti.

Ker se Mestna občina Ptuj zaveda pomena vključevanja lokalne skupnosti v izvajanje občinskih projektov, je 26. novembra 2019 v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, ter Focusom, društvom za sonaraven razvoj, izvedla delavnico »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«. Namen delavnice je bil med drugim vzpostaviti partnerski odnos med občino in občani, opolnomoči člane lokalne skupnosti in povečati njihovo motivacijo za sodelovanje pri udejanjanju trajnostnega skupnostnega vrtičkarstva. Tako so udeleženci spoznavali koncept trajnostnih vrtov ter koristi, ki jih le-ti lahko ustvarjajo – med drugim spodbujanje zdravega načina življenja, druženje in povezovanje, izboljšanje stanja okolja ter dvig kulture bivanja v mestu. S skupnimi močmi so nato prepoznavali naravne, človeške in organizacijske potenciale za skupnostno vrtnarjenje na Ptuju ter se spraševali o potrebah ter nenazadnje o vlogi lokalne skupnosti pri vzpostavitvi in urejanju skupnostnega vrta. Ugotovili so, da bi s sodelovanjem pri skrbi za zelene površine Ptuj lahko postal še prijetnejši za bivanje in še privlačnejši za obiskovalce. Novembrski skupinski pogovor je del vključujočega procesa urejanja pogojev za urbano vrtičkarstvo v MO Ptuj, ki se bo z nadaljnjimi delavnicami nadaljeval v prvi polovici leta 2020.

Delavnica je potekala v okviru programa Dovolj za vse – Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera.

S skupnimi močmi do prvega skupnostnega vrtička na Ptuju

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse