20. novembra, 2019

Priročnik za organizatorje izmenjav oblačil

Priročnik predstavlja vodilo za organizacijo izmenjav oblačil. Nastal je na podlagi bogatih izkušenj Ekologov brez meja z organizacijo tovrstnih dogodkov. (Ekologi brez meja; november 2019)
28. februarja, 2019

Skupnostno kompostiranje – priročnik

Priročnik predstavi pomen in načela skupnostnega kompostiranja in korake do projekta skupnostnega kompostiranja. (Inštitut za trajnostni razvoj, januar 2019)
25. oktobra, 2017

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna je namenjen občinam, ki želijo spodbujati trajnosten, predvsem okoljsko vzdržnejši razvoj svojih lokalnih skupnosti. V priročnik so vključene številne domače in […]
20. septembra, 2017

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

Smernice vas vodijo skozi vse bistvene korake vključevanja občanov v procese odločanja in vas usmerjajo, da bo vaše delo pri tem preprostejše in učinkovitejše. (Avtor: delovna skupina CNVOS, […]
25. julija, 2017

Participatorni proračun – Kratka priporočila za izvajanje

Priročnik podrobneje opiše faze izvajanja participatornega proračuna. (Avtor: Matic Primc; Društvo za podporo radiu MARŠ, februar 2016)
18. julija, 2017

Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti

Brošura predstavi namen, cilje in principe delovanja zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. (Iniciativa Mestni zbor, avgust 2014)  
18. julija, 2017

Participatorni proračun – Soodločanje občanov pri porabi javnih sredstev

Knjižica predstavi pojem participatornega proračuna in način udejanjanja le-tega. Predstavi primere participatornega proračuna po svetu, dotakne pa se tudi zakonske ureditve pri nas. (Pobuda odločaj o […]
18. julija, 2017

Vzpostavitev Knjižnice REČI

Praktična navodila za zasnovo, vzpostavitev in upravljanje izposojevalnic najrazličnejših predmetov. (Avtorji: Eva Perčič, Aidan Cerar in Maša Cvetko. Knjižnica REČI, Savsko naselje; ProstoRož; februar 2015)