25. oktobra, 2017

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna je namenjen občinam, ki želijo spodbujati trajnosten, predvsem okoljsko vzdržnejši razvoj svojih lokalnih skupnosti. V priročnik so vključene številne domače in […]
20. septembra, 2017

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

Smernice vas vodijo skozi vse bistvene korake vključevanja občanov v procese odločanja in vas usmerjajo, da bo vaše delo pri tem preprostejše in učinkovitejše. (Avtor: delovna skupina CNVOS, […]
18. julija, 2017

Participatorni proračun – Soodločanje občanov pri porabi javnih sredstev

Knjižica predstavi pojem participatornega proračuna in način udejanjanja le-tega. Predstavi primere participatornega proračuna po svetu, dotakne pa se tudi zakonske ureditve pri nas. (Pobuda odločaj o […]