15. februarja, 2021

Skupnostna sončna elektrarna Budanje

Skupnostna sončna elektrarna v Budanjah deluje na strehi tamkajšnje podružnične osnovne šole in je namenjena oskrbi lokalnega prebivalstva z električno energijo iz obnovljivega vira. Gre za […]