23. oktobra, 2018

Pravni kotiček: Izboljšani pogoji za skupnostne projekte proizvodnje električne energije iz OVE

Maja 2018 je Vlada RS sprejela spremembo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki pomembno izboljšuje pogoje za skupnostne projekte proizvodnje električne […]
8. oktobra, 2018

Izšel je jesenski novičnik Dovolj za vse

Izšel je tretji novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Tokratna številka je posvečena skupnostni energetiki. Ta je prepoznana kot ključni dejavnik pravočasnega in pravičnega podnebno‑energetskega prehoda, […]
20. septembra, 2018

Mikroposojilo na mikroposojilo – fotonapetostna elektrarna

Da bi se držali zavez iz Pariškega sporazuma, bi morali ogljični odtis prepoloviti vsakih 10 let, do leta 2030 ga je torej treba zmanjšati za okrog […]
20. julija, 2018

Intervju: Lokalne in regionalne blagovne znamke – spodbuda za dvig inovativnosti, kakovosti in podjetnosti

Lokalne in regionalne blagovne znamke so namenjene potrošnikom, da ti na trgu lažje prepoznajo produkte višje kakovosti, ki izvirajo z določenega območja. Njihov pomen raste, saj […]
20. julija, 2018

Dobre prakse: Povečanje vrednosti lokalnih gozdov – daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso

Slovenija je dežela gozdov. Teoretični potencial lesne biomase slovenskih gozdov je ogromen. Čeprav mora imeti pri izrabi lesa vedno prednost predelava v izdelke s čim višjo […]
20. julija, 2018

S terena – reportaža z ekskurzije s predstavitvijo Mlekarne Planika in Loške zadruge

Za nami je prva od treh strokovnih ekskurzij, ki jih bomo letos organizirali v sklopu projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Zgodaj […]
19. julija, 2018

Vabljeni k prebiranju poletnega novičnika Dovolj za vse!

Izšel je drugi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Tokat se tematsko osredotočamo na razvoj podeželja. Močno sta nas pri tem navdahnili dve dobri praksi, ki smo ju […]
9. julija, 2018

Pravni kotiček: Vzpostavljanje sistemske podpore stanovanjskim zadrugam v Sloveniji

Stanovanjske kooperative (zadruge) so v večini držav članic EU nosilke zadružne stanovanjske oskrbe in za javnimi stanovanjskimi skladi glavne ponudnice neprofitnih najemnih stanovanj, teh pa v […]
21. junija, 2018

Dobre prakse: Vključujoče upravljanje v biosfernem območju Entlebuch

Kako jim je uspelo? Ko je Švica leta 1996 z nacionalno zakonodajo zavarovala obširna predalpska močvirna in kraška območja v regiji Entlebuch, se je lokalno prebivalstvo […]