15. aprila, 2019

Sodelujte v programu podpore občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Želite izboljšati veščine za vodenje vključujočih procesov v vaši lokalni skupnosti? Že imate projektno idejo in bi jo radi preverili pri vseh pomembnih deležnikih v lokalnem […]
23. januarja, 2019

Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte

V okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri sta društvo Focus in Umanotera na relevantne državne institucije naslovila priporočila, s katerimi bi […]
14. januarja, 2019

Dobre prakse: Zadruga za souporabo avtomobilov Mobility

Zadruga za souporabo avtomobilov Mobility je švicarska zadruga, ki pokriva skoraj vso organizirano souporabo in solastništvo avtomobilov (angl. car sharing) v Švici. Zadruga zagotavlja dostop do vozil […]
10. januarja, 2019

Aktivno v šolo – podpora šolam in občinam pri spodbujanju pešačenja in kolesarjenja v šolo

Program Aktivno v šolo je nadaljevanje in nadgradnja več projektov in programov – zlasti programa Zdrav šolar, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje podprt […]
9. januarja, 2019

Intervju: Ko ljudje niso uspešni pri reševanju svojih mobilnostnih problemov, se poskušajo organizirati sami

IPoP – Inštitut za politike prostora je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora. Osredotoča se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost […]
21. decembra, 2018

Vabilo k prebiranju zimskega novičnika Dovolj za vse

Izšel je četrti novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Tokratna številka je posvečena skupnostnim praksam na področju trajnostne mobilnosti. Ta v Sloveniji predstavlja ključni ukrep blaženja podnebnih sprememb, […]