15. junija, 2017

Iniciativa Mestni zbor – samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora

  Iniciativa mestni zbor (IMZ) je skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega angažmaja ljudi v ustvarjanju javnih politik v lokalni skupnosti in širše. Rešitev vidijo v […]