21. decembra, 2018

Mladinski participatorni proračun občine Kranjska Gora – SODELUJ

Mladinski participatorni proračun Občine Kranjska Gora ima preprost cilj – mladim omogočiti soodločanje o razdelitvi dela občinskega proračuna. Preko participatornega proračuna so lahko predlagali projekte na […]
21. decembra, 2018

Participativni proračun v občini Renče-Vogrsko

Participativni proračun občanom omogoča, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju občine. Občina Renče-Vogrsko in krajevne skupnosti (KS) Bukovica-Volčja Draga, Renče ter Vogrsko so poleti 2018 prvič izvedli […]