15. junija, 2017

Jarina, zadruga za razvoj podeželja

Zadruga Jarina je od leta 2004 vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci v osrednjem delu Slovenije in je nastala kot spin-off območje razvojne agencije Razvojni […]