15. februarja, 2021

Skupnostna sončna elektrarna Budanje

Skupnostna sončna elektrarna v Budanjah deluje na strehi tamkajšnje podružnične osnovne šole in je namenjena oskrbi lokalnega prebivalstva z električno energijo iz obnovljivega vira. Gre za […]
1. aprila, 2020

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice je prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. V uporabo je bila predana februarja 2019. Moč sončne elektrarne, ki jo sestavlja […]
28. februarja, 2019

Lesna zadruga Loški Potok

  Leta 2017 ustanovljena Lesna zadruga Loški Potok je slovenski primer v tujini močno razširjenega zadružnega modela rabe lesne biomase za ogrevanje (DOLB – daljinsko ogrevanje […]
15. junija, 2017

Energetska prenova naselja Planina

Dobra praksa prikazuje celostno energetsko prenovo sistema oskrbe s toploto in obnovo stavb v stanovanjskem naselju Planina v Kranju. Obnova je obsegala zamenjavo zastarelih kotlov, vgradnjo […]